Stan dróg w Polsce Stan dróg w Polsce był od zawsze tematem kpin i żartów o tym jak bardzo są one w złym stanie i że wymagają natychmiastowej renowacji. Po…

Hydraulikom bezrobocie nie grozi. Zwłaszcza jeżeli przykładają się do pracy i nieustannie rozwijają swoje zawodowe umiejętności. Wielu młodych ludzi poważnie rozważa kształcenie w tym kierunku. Nauczeni przykładem swoich starszych kolegów,…