OZE – korzyści ekologiczne i finansowe
Technologia

OZE – korzyści ekologiczne i finansowe

Jest wiele źródeł odnawialnych, które dają możliwość pozyskania energii. Można zastąpić nimi tradycyjne sposoby produkowania prądu i ciepła. Energia odnawialna staje się coraz bardziej powszechna w naszym kraju, bo niesie za sobą wiele korzyści wynikających z tego.

Już dziesiątki tysięcy gospodarstw w Polsce postanowiło zainwestować w instalacje odnawialnych źródeł energii. Co prawda, na tle Europy zachodniej wygląda to dość mizernie, ale z roku na rok odnotowywany jest wzrost liczby wspomnianych instalacji. Da się to zauważyć także na wsiach, które zaczynają otwierać się na energię odnawialną. Niewątpliwie są to optymistyczne wiadomości, ponieważ ma to zbawienny wpływ na środowisko naturalne, ale nie tylko. Zalety odnawialnych źródeł energii docenią także wszyscy obywatele, dzięki korzystnemu wpływowi na zdrowie, a także ze względu na korzyści finansowe.

Odnawialne źródła energii maja duży wpływ na gospodarkę, szczególnie na obszarach wiejskich, w których zdarzają się przerwy w dostawie prądu. Zauważalnie wysokie są także koszty energii elektrycznej w produkcji rolnej. Dzięki budowie energii odnawialnej zyskać można niezależne od osób trzecich źródło prądu, co w efekcie przyniesie obniżenie kosztów utrzymania gospodarstwa oraz obniżenie kosztów produkcji.

Energia słoneczna

Jest pozyskiwana za pomocą kolektorów słonecznych, które pobierają energię z promieni słonecznych. Energia elektryczna wytwarza się w momencie, gdy światło przetwarzane jest na ciepło. Zaletami takiego systemu są: powszechność, brak negatywnego oddziaływania na środowisko, źródło energii jest niewyczerpane. Instalacja kolektorów słonecznych pozwala na zaoszczędzenie przynajmniej 50% rocznego zapotrzebowania na energię cieplną. Jest to jedno z najbardziej przyszłościowych źródeł energii odnawialnej.

Sprawdź panele fotowoltaiczne Toruń z firmą 4oze.pl – postaw na ekologiczne rozwiązania

Energia wiatrowa

System ten polega na przetwarzaniu energii wiatru w elektrowniach i siłowniach wiatrowych. Moc tychże elektrowni różni się w zależności od prędkości wiatru. Jest to coraz powszechniejszy system pobierania energii, ale nie może być wykorzystywany na całym obszarze kraju, gdyż warunki klimatyczne nie pozwalają na to. Eksploatacja wiatraków nie należy do skomplikowanych oraz nie generuje zanieczyszczeń środowiska.

Energia wodna

Energia pozyskiwana jest z wód i przetwarzana na energię mechaniczną oraz elektryczną za pomocą turbin wodnych. Energetyka wodna korzysta przede wszystkim z energii wód śródlądowych, które mają wystarczająco duże natężenie przepływu i odpowiedni spad. Elektrownie wodna są czystym i odnawialnym źródłem energii.

Energia geotermalna

W tym przypadku wykorzystywana jest energia cieplna znajdująca się wewnątrz Ziemi, dzięki różnicy temperatur w poszczególnych warstwach. Woda przenikająca do głębokich warstw podgrzewa się do wysokiej temperatury, po czym unosi się ponownie pod powierzchnię w postaci gorącej wody lub pary wodnej. Energia ta wykorzystywana jest w szczególności do ogrzewania domów. Gwarantuje to prąd i ciepło przez całą dobę, a system ten ma znikomy wpływ na środowisko.

Post Comment